Anatolsk Kulturforening
Aktiviteter & Projekter

Kommende projekter og aktiviteter

Forening afholder løbende aktiveter for vores medlemmer. Derudover har vi projekter og kurser som vi udfører i samarbejde med fonde og andre foreninger. Efter en tid med lukning og dermed minimal aktivitet grundet Corona epidemien er vi igang med at planlægge nye aktiviteter og projekter.  


Nedenstående kan du læse nærmere omkring de aktiviteter og projekter, som vi udfører indenfor nærmeste tid.  

Projekt: IT - En hjælp til selvhjælp og en vej ud af ensomheden

Projektet skal give ældre personer med tyrkisk baggrund basale IT-færdigheder. Projektet finansieres af Fonden Ensomme Gamles Værn.

Aktivitet: Engelsk kursus for voksne

Foreningen starter i september et engelsk kursus for voksne som mangler grundlæggende engelsk kundskaber. 

Aktivitet: Rytmisk musiklæring

Foreningen starter i oktober et kursus i etnisk inspireret rytmisk musiklæring.