Anatolsk Kulturforening
ProjektIThjælp

Projekt: IT - En hjælp til selvhjælp og en vej ud af ensomheden

Formålet med projektet ”IT- En hjælp til selvhjælp og en vej ud af ensomheden” er at give ældre med tyrkisk baggrund indføring i IT på deres eget sprog, så de får basale IT-færdigheder herunder forståelse og viden om digitale værktøjer såsom NemID, E-boks og netbank. Derudover gøre dem i stand til at bruge sociale medier på Internettet til at snakke med andre ældre, være med i fællesskaber på internettet og bruge IT som et kommunikationsværktøj med omverdenen. Dermed bliver de både i stand til at være selvhjulpen uden af være afhængig af andre, og derudover vil de kunne bruge IT som en vej ud af deres  ensomhed. Projektets målgruppe er ældre over 65 år og bosiddende i Aarhus Kommune grænser.

Projektet afholdes over 12 uger med 2 timers undervisning pr.uge. Deltagelse i undervisningen er gratis.

For nærmere information og tilmeldelse kontakt på tlf.: 50 47 14 81. 


Sted: Foreningens lokaler på Jernbanevej 2, 8220 Brabrand

Dato: 6.september 2021 - 26.November 2021


Projektet finansieres af Fonden Ensomme Gamles Værn som i over 100 år har bekæmpet ensomhed, ulighed og marginalisering af ældre mennesker. Fonden gør det ved at støtte forskning, sociale formål og formidling. De ældre, der har det sværest, inviteres med på højskoleferie. Hjemløse og socialt udsatte ældre har fået et værested. Fonden deltager i forskning om konsekvenserne af ulighed hos bl.a.indvandrere og flygtninge, så ældreplejen bedre kan tage hånd om evt. særlige behov. Hvert år inviteres plejehjemsbeboere i teatret, og fonden står også bag personlige legater.

Fonden uddeler midler fire gange årligt til forskning, forandring og formidling.